Specialrengøring og afsyring

I de tilfælde, hvor en belægning allerede er opbygget på et køle- eller kedelanlæg, vil Eurochem normalt vælge en behandlingsløsning, som under den løbende drift langsomt og skånsomt vil fjerne de uønskede belægninger.

Der er dog tilfælde, hvor belægningsdannelsen er af så kraftig karakter, at denne fremgangsmåde ikke er mulig.
Til disse tilfælde råder Eurochem over produkter til rengøring af anlæggene. Fælles for denne produktgruppe er evnen til at fjerne kalkbaserede belægninger uden samtidig at skade de konstruktionsmaterialer, som anlægget måtte være opført i, herunder også kobber og zink.

Produkterne sikrer gennem kombinationer af korrosionsinhibitorer en skånsom fjernelse af generende belægninger uden høje korrosionsrater.