Skibsfart

I Eurochems produktprogram findes et specialsortiment til servicering af den internationale skibsfart.

Fra dette program kan bl.a. nævnes følgende produktgrupper:

Kølevandsbehandling

Kedelvandsbehandling

Behandling af drikkevand

Rengøringsprodukter, vedligeholdelsesprodukter og biokemiske rengøringsmidler

 

Fueladditiver

Eurochems produkter er alle miljøvenlige og ikke klassificeret som maritimt forurenende.

Eurochem vil kunne servicere Dem i alle større havne på verdensplan.

Kontakt Eurochem for nærmere information.